Нормативно-правові Акти

Нові тарифи водопостачання

Закон України ПРО «Житлово-комунальні послуги»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1875-15
Закон України «Про захист прав споживачів»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені Постановою КМУ від 21.07.2005 року № 630
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
Водний кодекс України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
001
правила приймання стічних вод