Повірка лічильників

Загальна інформація про лічильники води

На підставі яких документів необхідно здійснювати повірку лічильників?

Відповідно  до  ст. 20  Закону  України  «Про  метрологію  та  метрологічну  діяльність» №113/98-ВР від 11.02.1998 зі змінами та доповненнями лічильники обліку холодної води, що знаходяться у власності фізичних осіб (квартиронаймачів), підпадають під сферу державного метрологічного контролю і нагляду.

Згідно з п.1 ст. 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають періодичній повірці.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», повірка засобів вимірювальної техніки — це встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

Отже, відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», облік енергетичних і матеріальних ресурсів — електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо та проведення  торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг повинен проводитися тільки по повіреним приладам.

Міжповірочний інтервал лічильників холодної води

Всі  засоби обліку води повинні своєчасно, з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів (тобто певного інтервалу часу між двома послідовними періодичними повірками), проходити повірку відповідно до Покажчика засобів вимірювання техніки, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

В залежності від типу засобу обліку води (передбачений паспортом засобу обліку) встановлюється міжповірочний строк в 3 або в 4 роки від дати останньої повірки, але, як показує практика, не більше трьох разів. Гарантований виробником термін експлуатації приладу становить від 10 до 12 років.

Яка ймовірність проходження повірки лічильника, якщо він експлуатується понад 10 років?

У цьому випадку існує велика ймовірність, що державну повірку він може не пройти. Адже виробники приладів обліку гарантують граничний строк експлуатації лічильників 10-12 років.

Чи можна провести позачергову повірку приладів обліку води за бажанням споживача?

У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів споживач в установленому порядку може проводити їх позачергову повірку за власні кошти, про що інформує виконавця (відповідно до п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630).

Якщо виявлена у показаннях помилка  виходить  за  межі,  передбачені  у  паспорті  лічильника,  виконавець  повинен здійснити перерахунок  плати  за  споживання  шляхом зменшення або збільшення її на відсоток, який перевищує встановлені межі точності для цього типу лічильника, згідно з довідкою про непридатність приладу обліку за останні два розрахункові місяці.

Що робити, якщо лічильник почав «пітніти» чи протікає?

Це сигнал до того, що з приладом не все гаразд і його необхідно замінити. Якщо це не зробити своєчасно наслідком може бути затоплення власної квартири та нижніх поверхів.

Що важливо знати споживачу перед купівлею лічильника?

Засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, підлягають державним приймальним та контрольним випробуванням з метою затвердження типів цих засобів або контролю їх відповідності затвердженим типам і обов’язковим вимогам нормативних документів з метрології.

Затверджені типи засобів вимірювальної техніки заносяться до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

Отже, купуючи лічильник, а це легко можна зробити в спеціалізованому магазині, необхідно пам’ятати наступне:

1. Обов’язкова наявність технічного паспорту приладу обліку. У паспорті має бути вказані тип приладу, діаметр приладу, заводський номер, дата продажу, дата повірки лічильника.

2. Обов’язково необхідно перевірити комплектацію приладу обліку відповідно до технічного паспорту.

Продавати засоби вимірювальної техніки, термін повірки яких перевищив половину міжповірочного інтервалу, в Україні заборонено. Також не рекомендуємо купувати лічильники «з рук».

 З повним Переліком засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України можна ознайомитися на офіційному сайті ДП «Укрметртестстандарт».

Як правильно зняти показники лічильника?

Для цього потрібно записати цифри до коми чорного кольору, які показують кількість води, яку ви використали, в кубічних метрах (м³). Залежно від типу лічильника, відліковий механізм може мати чотири або п’ять цифр до коми. Не звертайте уваги на червоні цифри – це літри, для зняття показів вони не потрібні адже, як зазначалося, розрахунок ведеться за спожиті кубометри води.

Встановлення і повірка лічильників у багатоквартирних будинках

За чий рахунок встановлюються квартирні лічильники води?

У пункті 9 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 вказано: у квартирі (будинку садибного типу) роботи з встановлення приладів обліку води проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

За чий рахунок здійснюється періодична повірка квартирних приладів обліку води?

Відповідно до статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування  та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідно до п. 9 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця.

Витрати на проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування включаються до собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та відшкодовуються за рахунок відповідних тарифів.